Medlemssider / Referater / Generalforsamlinger

Generalforsamlinger

Nedenfor findes referater, regnskaber og budgetter fra generalforsamlinger.
 
 
2023
Generalforsamling 18. april: Bestyrelsens beretning 2022- Årsrapporten 2022 - Revisionsprotokollatet 2022  - Budget 2023 - Referat 2023
 
2022
Generalforsamling 25. april: Årsrapporten - Budget 2022 - Referat 2022
 
2021
 
2020
Generalforsamling 7. september: Årsrapporten - Budget 2020 - Referat 2020
 
2019
Generalforsamling 30. april: Bestyrelsens beretning - Årsrapporten - Budget 2019 - Referat 2019
 
2018
Generalforsamling 16. april: Referat - Årsrapporten - Budget 2018
 
2017
Generalforsamling 6. april: Referat - Årsrapporten - Budget 2017
 
2016 
Ekstraordinær generalforsamling 26. maj: Referat
 
2015
Generalforsamling 23. april: ReferatÅrsrapporten - Revisionsprotokollatet - Budget 2015
  
2014
Ekstraordinær generalforsamling 21. maj: Referat
Generalforsamling 24. april 2014: Referat - Regnskab 2013 - Budget 2014

2013
Ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2013: Referat
Generalforsamling 18. april 2013: Referat - Regnskab 2012 - Budget 2013