Medlemssider / Kontingent

Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned. Opkrævning af kontingentet for kalenderåret bliver tilsendt snarest efter generalforsamlingen. Kontingent dækker grundejerforeningens administration og udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder vejfonden.
 
Kontingentet er fastsat per 2023 til kr. 1.250,- pr. enhed. En bolig udgør én enhed, mens døgn- eller daginstitutioner mv. betaler kontingent efter deres bolig- eller erhvervsareal - læs mere i vedtægterne.