Vedtægter gældende for
Grundejerforeningen Egeskoven:
 
 ___________________________
 
Lokalplan gældende for Grundejerforeningen Egeskoven:
 
 
Bemærk: Egevænget indgår ikke længere i lokalplan nr. 99B, eftersom dette område pr. 14. maj 2014 omfattes af lokalplan nr. 408.

Vedtægter og lokalplan

Vedtægterne er grundejerforeningens ”spilleregler”. De bestemmer eksempelvis hvor mange stemmer, hver grundejer har, hvordan der skal indkaldes til generalforsamlinger, hvem der kan vælges til bestyrelsen osv.
 
En lokalplan fastsætter en række bestemmelser for den fremtidige brug af et afgrænset område. Bestemmelserne i lokalplanen er bindende for kommunen, for grundejerne og for brugerne af området. For vores område gælder lokalplan nr. 99B, der blandt andet indeholder en række bestemmelser angående grunderejerforeningens medlemskreds og opgaver.