Medlemssider / Videbechs Allé - Offentlig vej?

Opklassificering af Videbechs Allé

Hovedparten af Videbechs Allé, herunder stamvejen, er klassificeret som en privat fællesvej, og at det derfor er grundejerne, som skal afholde udgifterne til, at vejen er i en ordentlig stand, renholdt og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne.
 
Grundejerforeningen mener ikke, at denne klassificering er rimelig. Udover de 153 boliger, som har adresse på Videbechs Allé, da ligger der også to skoler, en børnehave, et fritidshjem, et behandlingshjem og flere andre institutioner og funktioner, der hver dag tiltrækker næsten 1000 ekstra biler og lastbiler, ligesom bybussen også kører på den private fællesvej. På den baggrund er det grundejerforeningens holdning, at vedligeholdelsen og driften af Videbechs Allé skal overgå til kommunen.
 
Grundejerforeningen har derfor indklaget sagen for vejmyndigheden, dvs. Viborg Kommune, med henblik på opklassificering af Videbechs Allé til offentlig vej. Herfra har man meddelt, at grundejerforeningen ikke efter loven har krav på opklassificering af vejen, hvorfor kommunen afviser anmodningen. Også Vejdirektoratet er blevet hørt i sagen, og herfra er vurderingen, at kommunen ikke har handlet i strid med loven.
 
Som sagen står lige nu, da er det derfor fortsat grundejerforeningen, som skal afholde udgifterne til vedligeholdelsen og driften på de dele af Videbechs Allé, som er klassificeret som privat fællesvej.