Medlemssider / Nyttige links

Nyttige links

Her kan du se links til offentlige og private institutioner og lignende, der kan have interesse for grundejere i foreningen.
 
Bolius er et videncenter, som yder uvildig videnformidling og professionel rådgivning til private boligejere.
 
Center for Bygningsbevaring i Rådvad er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der yder uvildig rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til husejere, håndværkere og rådgivere. Specifikt om træhuse - læs mere her.
 
Forbrugerrådet har udarbejdet en standard håndværkeraftale, som kan bruges som aftalegrundlag mellem forbruger og håndværker på arbejde over 3.000 kr. Ved at bruge standardkontrakten sikres begge parter mod dyre misforståelser. Hent standardkontrakten og eventuelt tillægsaftale via linket.
 
Gode råd om hvordan du sikrer din bolig mod indbrud, og hvordan man etablerer nabohjælp i sit beboelsesområde. Læs også folder fra det kriminalpræventive råd her.
 
Gode råde fra Miljøstyrelsen om hvordan du fyrer rigtigt op brændeovnen, så forbrændingen bliver ren og træets energi udnyttes fuldt ud.
 
Zoombart digitalt kort med mulighed for tilvalg af forskellige temaer og informationer. Zoom helt ind og se stadig flere oplysninger.

Byggesagsarkiv
I kommunens digitale byggesagsarkiv kan du finde afsluttede byggesager. Byggesagerne indeholder offentlige dokumenter og tegninger m.m. for en given adresse.