Medlemssider / Referater

Referater

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger vil kunne ses på deres respektive undersider som et PDF-dokument. Referater vil først være tilgængelige efter godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde.