Velkommen

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen på Videbechs Allé i Hald Ege. Den varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, private fællesstier og fællesarealer. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hjælp grundejerforeningen

Hvis du på din færden på Videbechs Allé konstaterer større huller i kørebanen, stoppede rendestensbrønde, beskadiget inventar, skilte eller andre lignende problemer, er du velkommen til at give grundejerforeningen et praj. Sagen vil blive undersøgt og prioriteret efter skadens omfang. Benyt websidens kontaktformular.

Nyheder

Ekstraordinær Generalforsamling er sat til den 4. juni kl. 19.00. Her finder du: Udkast til Årsrapporten 2023 - Udkast til Revisionsprotokollatet 2023 - Budget 2024  
 
Referat fra seneste Generalforsamling kan du finder: HER
 
Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan du finder: HER