Velkommen

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen på Videbechs Allé i Hald Ege. Den varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, private fællesstier og fællesarealer. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hjælp grundejerforeningen

Hvis du på din færden på Videbechs Allé konstaterer større huller i kørebanen, stoppede rendestensbrønde, beskadiget inventar, skilte eller andre lignende problemer, er du velkommen til at give grundejerforeningen et praj. Sagen vil blive undersøgt og prioriteret efter skadens omfang. Benyt websidens kontaktformular.

Nyheder

Generalforsamlingen er sat til den 18. april kl. 19.00: Udkast til Årsrapporten 2023 - Udkast til Revisionsprotokollatet 2023 - Budget 2024
Bemærk at der er budgetteret med et markant underskud i 2024, da vi har fundet fejl i kontingentopkrævningerne 9 år tilbage. Det drejer sig om to institutioner, som begge er ved at blive informeret. Mød gerne op til Generalforsamlingen for mere info!
 
 Referat fra seneste bestyrelsesmøde kan du finder: HER