Velkommen

Velkommen

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen på Videbechs Allé i Hald Ege. Den varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, private fællesstier og fællesarealer. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hjælp grundejerforeningen

Hvis du på din færden på Videbechs Allé konstaterer større huller i kørebanen, stoppede rendestensbrønde, beskadiget inventar, skilte eller andre lignende problemer, er du velkommen til at give grundejerforeningen et praj. Sagen vil blive undersøgt og prioriteret efter skadens omfang. Benyt websidens kontaktformular.

Nyheder

Næste møde er bestyrelsesmøde er mandag d.10. maj 2021.
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde kan du finder: HER
 
VIGTIGT, VIGTIGT, VIGTIGT
Grundet Covid 19 og de deraf afledte restriktioner omkring forsamlingsforbud, udsættes generalforsamlingen i Grundejerforeningen Egeskoven, indtil det igen bliver muligt at forsamles mere end 25 personer ad gangen.
Bestyrelsen forventer at der senest i august måned, vil kunne indkaldes til en generalforsamling.