Velkommen

Velkommen

Grundejerforeningen Egeskoven dækker hele bebyggelsen på Videbechs Allé i Hald Ege. Den varetager først og fremmest grundejernes interesser i forbindelse med vedligeholdelse og drift af de private fællesveje, private fællesstier og fællesarealer. Alle områdets grundejere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hjælp grundejerforeningen

Hvis du på din færden på Videbechs Allé konstaterer større huller i kørebanen, stoppede rendestensbrønde, beskadiget inventar, skilte eller andre lignende problemer, er du velkommen til at give grundejerforeningen et praj. Sagen vil blive undersøgt og prioriteret efter skadens omfang. Benyt websidens kontaktformular.

Nyheder

NÆSTE BESTYRELSESMØDE er tirsdag d. 29. maj, kl. 20.15 i Egekværnen
 
BUDGETTET, midlertidig ÅRSRAPPORT(samt regnskab), REFERAT og BESTYRELSENS BERETNING kan findes her:
 
 
NOTE: Årsrapporten er midlertidig eftersom den endnu ikke er underskrevet. Den er planlagt underskrevet ved næste bestyrelsesmøde og erstatter derefter denne.